Program “Czyste Potwietrze 3.0” w konteście okien do dachów skośnych

Program "Czyste Powietrze 3.0" jest inicjatywą rządową mającą na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, promowanie ekologicznych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej. W odniesieniu do okien dachowych do dachów skośnych, program wspiera termomodernizację budynków i dotacje na wymianę okien dachowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Jakie są kluczowe założenia programu „czyste powietrze 3.0” dla okien dachowych
 2. Które obiekty objęte dofinansowaniem
 3. Które parametry są brane pod uwagę podczas oceny okien dachowych
 4. Jak wygląda proces uzyskania zwrotu z inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze 3.0”

PROGRAM RZĄDOWY „CZYSTE POWIETRZE 3.0” – DOFINANSOWANIE WYMIANY OKIEN DACHOWYCH DO 40%

Program “Czyste Potwietrze 3.0” w konteście okien do dachów skośnych

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE 3.0” DLA OKIEN DACHOWYCH:

 1. Wymiana okien dachowych: Wspieranie termomodernizacji budynków, w tym wymiany starych okien dachowych na nowe, energooszczędne modele spełniające określone kryterium energetyczne w postaci współczynnika przenikania ciepła Uw 1,1.
 2. Oszczędności: Energooszczędne okna dachowe przyczyniają się do redukcji kosztów ogrzewania zimą oraz chłodzenia latem
 3. Ochrona środowiska: Wymiana okien dachowych przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i poprawy jakości powietrza.
 4. Dotacje: Udostępnienie dotacji na wymianę okien dachowych, które spełniają określone kryteria energetyczne.
 5. Wsparcie finansowe: Dostęp do niskooprocentowanych kredytów na wymianę okien dachowych oraz dofinansowanie w formie prefinansowanej lub po wykonaniu prac
 6. Brak możliwości dublowania wsparcia. Wsparcia nie można dublować, to znaczy jedna i ta sama faktura nie może być kosztem kwalifikowanym jednocześnie przy ubieganiu się o dotację z programu Czyste powietrze i ulgę termomodernizacyjną. 

OBIEKTY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Program „Czyste Powietrze 3.0” skierowany jest m.in. do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zwiększyć efektywność energetyczną swoich budynków np. poprzez wymianę okien dachowych. Wymiana starych okien na nowoczesne, energooszczędne modele może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania oraz zwiększenia komfortu cieplnego w domu.

Aby skorzystać z programu, okna dachowe muszą spełniać określone kryteria energetyczne. W ramach programu, udzielane są dotacje na zakup i montaż okien dachowych, które spełniają wymagania. Proces aplikacji o dotacje został uproszczony, aby ułatwić korzystanie z programu. Właściciele domów mogą również skorzystać z niskooprocentowanych kredytów na wymianę okien dachowych. Wysokość oprocentowania jest ustalana i uzależniona od instytucji bankowych, które przystąpiły do programu.

program czyste powietrze - jak otrzymać dofinansowanie dotację

Edukacja i informowanie społeczeństwa na temat zalet wymiany okien dachowych oraz korzyści płynących z termomodernizacji są kluczowym elementem programu. Kampanie informacyjne mają na celu podniesienie świadomości na temat oszczędności energii, ochrony środowiska oraz zwiększenia komfortu mieszkania.

Wymiana okien dachowych na nowoczesne modele przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. Dzięki programowi „Czyste Powietrze 3.0”, właściciele domów mają możliwość inwestowania w okna dachowe, które nie tylko poprawiają efektywność energetyczną budynków, ale również wpływają na ochronę środowiska.

PARAMETRY, KTÓRE SĄ BRANE POD UWAGĘ PODCZAS OCENY OKIEN DACHOWYCH

Jedynym istotnym parametrem branym pod uwagę przy spełnianiu kryteriów dla okien połaciowych do dachów skośnych jest współczynnik przenikania ciepła, który musi wynosić nie wyżej niż Uw 1,1. W ofercie producenta okien dachowych RoofLITE+ oknami, które spełniają to kryterium są okna TRIO PINE oraz TRIO PVC .

Z punktu widzenia klienta można rozważać ten wymagany oraz dodatkowe parametry, które należą jedynie do mile widzianych, takie jak:

 1. Współczynnik przenikania ciepła (Uw): Okna dachowe powinny posiadać niski współczynnik przenikania ciepła (Uw), który określa ilość ciepła przepuszczanego przez całe okno (włącznie z ramą i szybą). Im niższy współczynnik Uw, tym lepsza izolacja termiczna okna.
 2. Współczynnik przenikania ciepła szyby (Ug): Wartość Ug odnosi się do izolacji termicznej samej szyby okiennej. Im niższy współczynnik Ug, tym lepsza izolacja termiczna szyby i mniejsza ilość ciepła uciekającego przez okno. W przypadku okna TRIO Ug wynosi 0,77.
 3. Współczynnik izolacji akustycznej (Rw): Okna dachowe powinny zapewniać odpowiednią izolację akustyczną, aby minimalizować hałas z zewnątrz. Współczynnik Rw określa skuteczność izolacji akustycznej okna.  Dla okien TRIO Izolacyjność Akustyczna wynosi 33 (-1, -3) dB.
 4. Współczynnik światła dziennego (TL): Okna dachowe powinny umożliwiać odpowiednią ilość światła dziennego, co wpływa na komfort użytkowania pomieszczeń. Współczynnik TL określa procent światła przechodzącego przez szybę okienną.
 5. Certyfikacja: Okna dachowe powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich parametry energetyczne i spełnianie norm jakościowych.

Certyfikat okien, czyli Deklaracja Właściwości Użytkowych RoofLITE+. Jest to dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych 2021 dla stolarki okiennej.

Więcej o porównaniu okien dachowych RoofLITE+

pakiet trzyszybowy b1500 - karta informacyjna

PROCES UZYSKANIA ZWROTU Z INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE 3.0”

W praktyce, aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze 3.0” w odniesieniu do okien dachowych, należy złożyć wniosek na stronie gov.pl lub w odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego, lub też w instytucji udzielającej kredytów. Następnie, po sprawdzeniu spełnienia wymagań i kryteriów energetycznych dla instalacji wybranych okien dachowych, właściciel domu może złożyć skutecznie wniosek o wsparcie finansowe na zakup i montaż okien.

Poziom dofinansowania zależny jest od dochodów. Poziom podwyższony i najwyższy ma możliwość ścieżki z prefinansowaniem. W prefinansowaniu wymagane są umowy z wykonawcami na prace. Dofinansowanie jest wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza transza przed pracami druga transza po wykonaniu prac. Beneficjent wpłaca tylko wkład własny do wykonawcy. Zwykły wniosek jest dostępny w każdym poziomie. Tutaj samodzielnie Beneficjent ponosi koszty, a wypłata następuje po ukończonych pracach.

 • podstawowy poziom – do 40% kosztów kwalifikowanych,
 • podwyższony poziom – do 70% kosztów kwalifikowanych,
 • najwyższy poziom – do 100% kosztów kwalifikowanych.

Proces w 10 krokach:

 1. Sprawdzenie kryteriów: Przed złożeniem wniosku, upewnij się, że spełniasz kryteria kwalifikacji programu, takie jak posiadanie domu jednorodzinnego i zamiar wymiany okien dachowych na energooszczędne modele.
 2. Zebranie dokumentacji: Zgromadź niezbędną dokumentację, taką jak dowód własności domu, projekt budowlany, faktury za okna dachowe (o ile już zostały zakupione) oraz certyfikaty potwierdzające ich parametry energetyczne.
 3. Wybór jednostki realizującej program: Zlokalizuj odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub instytucję udzielającą dotacji i kredytów, która realizuje program „Czyste Powietrze 3.0” w Twoim regionie.
 4. Wypełnienie wniosku: Wypełnij wniosek o dofinansowanie, uwzględniając wszystkie niezbędne informacje oraz załączając wymaganą dokumentację.
 5. Złożenie wniosku: Złóż wniosek w wybranej jednostce realizującej program wraz z załącznikami. Zapytaj o ewentualne terminy składania wniosków i upewnij się, że wniosek zostanie złożony na czas.
 6. Ocena wniosku: Czekaj na ocenę wniosku przez jednostkę realizującą program. Może to potrwać kilka tygodni, w zależności od liczby wniosków i procedur w danej instytucji.
 7. Decyzja o dofinansowaniu: Otrzymasz decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie. W przypadku pozytywnej decyzji jednostka realizująca program poinformuje Cię o wysokości dofinansowania oraz ewentualnych warunkach.
 8. Realizacja inwestycji: Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, zamów i zainstaluj okna dachowe zgodnie z wymaganiami programu.
 9. Weryfikacja inwestycji: Po zakończeniu montażu okien dachowych, zgłoś się do jednostki realizującej program w celu weryfikacji inwestycji. Pracownik jednostki sprawdzi, czy inwestycja została wykonana zgodnie z wymaganiami programu.
 10. Otrzymanie dofinansowania: Po pozytywnej weryfikacji inwestycji, otrzymasz dofinansowanie na wymianę okien dachowych. W zależności od procedur w jednostce realizującej program, dofinansowanie może być przekazane jako zwrot części kosztów lub jako płatność bezpośrednia do wykonawcy.

Złóż wniosek przez internet: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
Złóż wniosek w urzędzie: https://czystepowietrze.gov.pl/wfosigw/
Złóż wniosek w banku: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/ 

Polecane artykułY

okna dachowe trio

Okna poddaszowe RoofLITE+ – termoizolacyjne okna TRIO

Okna poddaszowe TRIO to okna, które wyróżniają się na tle podobnych produktów konkurencji – termoizolacyjne okna dachowe TRIO gwarantują maksymalnie wysoki komfort termiczny w ogrzewanych pomieszczeniach na poddaszu, są wyjątkowo trwałe i odporne na trudne warunki pogodowe, a przy tym są łatwe w montażu i eksploatacji.

Czytaj artykuł »

Jaką funkcję pełni kołnierz do okna dachowego?

Okna dachowe skutecznie doświetlają poddasze i zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza w budynku. Jednak aby okno dachowe dobrze się sprawdziło na poddaszu i nie sprawiało problemów podczas eksploatacji, jego rama musi być szczelnie wmontowana w pokrycie dachu. Gwarantuje to właśnie dobrze dobrany kołnierz do okna dachowego – akcesorium, którego nie może zabraknąć podczas poprawnej instalacji okna w dachu.

Czytaj artykuł »
okna dachowe w biurze domowym

Okna dachowe pasujące do biura domowego – poradnik aranżacji

Okna dachowe do biura domowego powinny gwarantować dobry poziom doświetlenia w miejscu pracy, ale nie tylko. Aranżacja biura domowego wymaga troski o odrobinę większą liczbę detali. Podpowiadamy, jakie parametry powinny mieć okna dachowe do biura urządzanego na poddaszu i o czym warto pamiętać, aranżując miejsce pracy we wnętrzu doświetlanym przez okna połaciowe.

Czytaj artykuł »