POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH
08.08.2019

ALTATERRA poważnie podchodzi danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach i procesach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO – poniżej dowiesz się jak ALTATERRA przetwarza Twoje dane osobowe.

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest Altaterra Kft., z siedzibą przy Malom Kóz 1, 9431Fertód, Hungary (Węgry).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: dataprotection©altaterra.eu.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Twojego zamówienia lub świadczenia dla Ciebie usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W przypadku profilowania dane będą przez nas wykorzystywane w tym celu do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w następującym celu:

 • zawarcia i wykonania umowy dostawy w tym zapotrzebowania na usługi dodatkowe oraz zarządzania Twoimi zamówieniami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1lit b) RODO;
 • obsługi zgłoszonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy zawarta w art. 6 ust. 1lit b) RODO;
 • przesyłania informacji marketingowych poprzez wskazane przez Ciebie kanały komunikacji w oparciu o Twoją wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1lit. a) RODO;
 • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze cywilnej i przed sądami polubownymi zawarta w art. 6 ust. 1lit f) RODO;
 • obsługa zapytań klientów, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora będzie świadczenie najwyższego poziormu usług w oparciu o art. 6 ust. 1lit. f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem
  Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zawartych w art. Bust. 1 lit f) RODO;
 • profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu
  bezpośredniego własnych produktów i usług zawarta w art. 6 ust. 1lit f) RODO;
 • analitycznym oraz statystycznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego
  działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

W razie dodania nowych celów przetwarzania, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy tobą a ALTATERRA oraz usług i produktów dodatkowych.

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:

 • podmiotom zgrupy ALTATERRA, które świadczą na rzecz ALTATERRA różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT oraz wspierają proces dostarczania przesyłek, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
  poleceniami Administratora.
 • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
  umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Twoim kraju.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać, i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do którego dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie śledzenia, można znaleźć w naszej Polityce dot. plików cookie zamieszczonej na Stronie.