Montaż okien dachowych — pozwolenie czy zgłoszenie

Przed przystąpieniem do montażu okien dachowych warto jest sprawdzić, jakie wymagania formalne są stawiane przed tego typu pracami.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie?
  2. Kiedy można wstawić nowe okno bez zgłoszenia ani pozwolenia?

Przy planowaniu wszelkich prac budowlanych należy mieć na uwadze, że powinny być one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Dlaczego należy uzyskać odpowiednie pozwolenie na montaż okien dachowych? Mimo że dla wielu osób, wstawienie okien dachowych, w istniejącym pokryciu, może wydawać się prostą czynnością, czasami wymaga ona pozwolenia na budowę. W tym artykule wyjaśnimy jakie formalności należy spełnić, w zależności od naszej sytuacji.

pozwolenie na montaż okna dachowego

Jakich dokumentów potrzebujemy do zgłoszenia montażu okien dachowych?

Najprościej będzie podsumować różne możliwe sytuacje i przedstawić w punktach wymagane dokumenty dla każdej z nich.

  1. Jeżeli budujemy dom i planujemy w nim montaż okien dachowych, powinny one być uwzględnione w projekcie architektonicznym (razem z innymi wnękami okiennymi).
  2. Jeżeli chcemy wstawić okna dachowe w istniejącym już dachu, ale w miejscu, gdzie wcześniej nie było okien, lub były okna, ale chcemy wstawić w ich miejsce większy model, to musimy bazować na zgłoszeniu montażu okna dachowego oraz projekcie budowlanym.
  3. Jeżeli chcemy wymienić istniejące okna dachowe, bez zmiany ich rozmiaru, to możemy tego dokonać bez dodatkowych formalności, ponieważ według prawa, taka sytuacja traktowana jest jako remont.
  4. Jeżeli budynek, w którym planujemy montaż okien dachowych jest pod nadzorem konserwatora zabytków, musimy uzyskać jego zgodę na przeprowadzenie takiego zabiegu.

Podsumowując zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31”.

pozwolenie na montaż okien dachowych

Czy do wymiany okna wymagane jest zezwolenie

Wymiana okien lub drzwi nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na montaż okna dachowego, ale tylko pod warunkiem, że nie ich wymiana nie wiąże się z ingerencją w budynek polegającą na zmianie kształtu lub wielkości otworów. Zgodnie z art. 3 ust. 10 przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

W związku z powyższym i zgodnie ze znowelizowanym w 2020 roku Prawem budowlanym (art. 29 i 30) wstawienie nowych okien dachowych lub poszerzanie istniejących otworów jest traktowane jako przebudowa, ponieważ takie działanie ingeruje w konstrukcję dachu i wymaga pozwolenia na budowę.

Polecane artykułY