Poniżej znajdują się filmy pokazujące montaż okna dachowego w różnych materiałach pokrycia dachowego z zastosowaniem różnych kołnierzy instalacyjnych. W ofercie RoofLITE+ znajdują się obróbki do dachów pokrytych wszystkimi popularnymi materiałami zarówno falistymi jak i płaskimi.

MOCOWANIE KOŁNIERZA DO POKRYĆ FALISTYCH

45

Przycinanie dachówek

W zależności od wysokości dachówek i odległości od podstawy okna, zdarza się czasami, że musimy przycinać dachówki pod oknem, aby umożliwić odpowiednie dopasowanie pofałdowanego fartucha.

46

Ścięcie dachówek

Określić miejsce, gdzie dachówki mają być ścięte i za pomocą szlifierki kątowej ściąć krawędzie.

47

Układanie z powrotem dachówek

Ułożyć z powrotem dachówki w dolnym rzędzie.

48

Instalacja dolnej sekcji kołnierza

Przymocować dolną sekcję kołnierza do ościeżnicy. Ręcznie przycisnąć fartuch do profilu dachówki i wygładzić. 

49

Zdjąć i lekko dogiąć górną część, aby zapewnić jej lepsze przyleganie.

50

Zainstalować ponownie i wygładzić górną część.

51

obrabianie okna dachowego

Układanie oblachowania dolnego

Ułożyć dolną część oblachowanie okna.

52

Układanie bocznej sekcji kołnierza

Ułożyć boczne sekcje kołnierza. Upewnić się, czy boczna sekcja kołnierza leży na dolnej sekcji kołnierza. Przybić ją do boku ościeżnicy.

53

Założyć klapkę dolnej sekcji w kierunku sekcji bocznej.

54

pozwolenie na wymianę okna - czy jest wymagane

Ułożenie górnego oblachowania

Ułożyć górne oblachowanie.

55

Mocowanie górnej sekcji kołnierza

Przymocować górną sekcję kołnierza. Musi ona ściśle przylegać do istniejącego górnego oblachowania okna.

56

Instalacja górnej części kołnierza

Upewnij się, że ściśle przylega do górnej osłony okna

57

Przymocować górną część obróbki blacharskiej używając klapek w bocznej sekcji.

58

Instalacja górnej części kołnierza

Upewnić się, że górna część kołnierza ściśle przylega do górnej osłony okna.

59

Przymocować górną część obróbki blacharskiej używając klapek w bocznej sekcji.

60

Mocowanie bocznych elementów kołnierza do konstrukcji dachu

Należy użyć klipsów z zestawu.

61

prawidłowa instalacja okien dachowych

Docinanie uszczelki z pianki

Przyciąć piankę z boku i gory kołnierza aby zapewnić gładkie i szczelne połączenie.

62

Powtórne mocowanie dachówek

Ułożyć z powrotem dachówki w górnym rzędzie. Może się okazać, że musimy przyciąć dachówki, aby dokładnie pasowały. Szczelinę między dachówkami a ościeżnicą należy utrzymać w zalecanych granicach (60-150mm).

63

Zakładanie skrzydła z powrotem

Ponownie założyć skrzydło, podtrzymując je do momentu aż sworznie zawiasów wejdą w mechanizm blokujący.

64

Praca zakończona

Gratulujemy ukończenia montażu okna dachowego RoofLITE+.