Poniżej znajdują się filmy pokazujące montaż okna dachowego w różnych materiałach pokrycia dachowego z zastosowaniem różnych kołnierzy instalacyjnych. W ofercie RoofLITE+ znajdują się obróbki do dachów pokrytych wszystkimi popularnymi materiałami zarówno falistymi jak i płaskimi.

Montaż okna w płaskim pokryciu dachowym z użyciem kołnierza SFX

Montaż okna w pokryciu dachowym o wysokości profilu 16-50 mm z użyciem kołnierza TFX

Montaż okna w pokryciu dachowym o wysokości profilu 16-120 mm z użyciem kołnierza UFX

Przygotowanie

1

Rozpakowywanie okna

Wyjąć okno dachowe z opakowania. Zdjąć tekturę zabezpieczającą brzegi, listwę zabezpieczającą z dolnej części ościeżnicy i kartonowe pudełko z górnej. Ułożyć okno na boku i ostrożnie całkowicie otworzyć skrzydło.

2

Wyjmowanie skrzydła z ościeżnicy, odblokowanie zawiasu

Przed zamontowaniem ościeżnicy należy wyjąć z niej skrzydło. Znaleźć i nacisnąć mechanizm blokujący na lewym i prawym zawiasie (słychać kliknięcie). Po zwolnieniu zawiasów ostrożnie wyjąć skrzydło i umieścić je w pudełku lub na innym materiale zabezpieczającym, tak, by górna część skrzydła znalazła się na podłożu.

3

Wyznaczenie miejsca montażu kątowników

Kątowniki należy zamontować 50 mm (5 cm) od rogu ramy okna.

4

Mocowanie kątowników montażowych

Przymocować kątowniki montażowe do ościeżnicy. Każdy kątownik zamocować przy użyciu dwóch śrub.

5

Przygotowanie narzędzi

Przed przystąpieniem do instalacji okna dachowego należy upewnić się, czy zostały przygotowane stosowne środki ochronne i odpowiednie narzędzia. Usprawni to znacząco dalszą pracę.

6

na jakiej wysokości zamontować okno dachowe

Pomiary

Wewnątrz pomieszczenia na poddaszu może się okazać, że krokwie przykryte są płytą gipsowo-kartonową lub innym materiałem. W takim przypadku bardzo ważne jest, żeby ustalić właściwe miejsce wykonania otworu na okno dachowe. Dokonując pomiaru od ściany zewnętrznej będziesz w stanie właściwie ustalić pozycję okna w stosunku do zewnątrz.

7

Zaznaczanie otworu

Po ustaleniu przybliżonego miejsca instalacji okna należy zaznaczyć miejsce cięcia płyty lub innego pokrycia krokwi.

8

Otwór kontrolny

Po wycięciu otworu kontrolnego mamy możliwość precyzyjnego ustalenia pozycji krokwi oraz doprecyzowania miejsca montażu

9

Lokalizacja krokwi

Za pomocą miarki należy wyznaczyć oraz oznaczyć lokalizację krokwi.

10

Wyznaczanie miejsca cięcia

Zalecamy pracę od wewnętrznej krawędzi krokwii aby zminimalizować wielkość otworu.

11

Usuwanie izolacji

Podczas usuwania izolacji termicznej dachu stanowczo zalecamy korzystanie z maseczki oraz okularów ochronnych.

12

Usunięcie krokwi 

W przypadku, gdy konieczne jest usunięcie krokwi, istotne jest, aby rozważyć czy nie wpłynie to na stabilność dachu. W razie wątpliwości, przed podjęciem dalszych kroków, zaleca się zasięgnąć opinii fachowca.

13

Ocena konstrukcji dachu

W celu oceny konstrukcji dachu zalecamy usunięcie okładziny dookoła miejsca wyznaczonego na okno dachowe.

14

Podparcie od dołu

Musimy upewnić się, czy miejsca, gdzie zamierzamy przeciąć krokiew, są odpowiednio podparte…

Podparcie od góry

… i bezpiecznie podparte pod końcem krokwi.

15

Przecinanie krokwi

Teraz możemy zaznaczyć miejsca cięcia, przeciąć i usunąć części belki.

16

Obramowanie

Wycięcie pod okno należy obramować na stosowną wysokość i szerokość…

17

… nie zapominając o tym

aby zostawić miejsce do zaklinowania ościeżnicy pod odpowiednim kątem.